Yasal Uyarılar

KONSINA bu web sitesinde yayımlanan bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak konusunda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktadır. Bununla birlikte, KONSINA web sitesinde ifade veya ima edilmiş olan bilgilerin kesin, doğru, güncel veya eksiksiz olduğunu garanti etmediği gibi iş bu web sitesinin veya bu web sitesi ile ilintili olabilecek diğer bir web sitesinin kullanımı ile ilgili de hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir. KONSINA, herhangi bir zamanda, haber vermeksizin iş bu web sitesinde değişiklik yapma hakkını haizdir ve söz konusu değişikliğe ilişkin herhangi bir sorumluluk Kabul etmemektedir.

Tüm kullanıcılar iş bu web sitesine ve bu web sitesi ile ilintili başka bir web sitesine girişin ve kullanımın risklerinin kendilerine ait olduğunu kabul etmektedirler. Bu nedenle iş bu web sitesi veya iş bu web sitesi ile ilintili bir web sitesine erişiminiz, kullanımınız veya kullanıma geçememeniz dolayısıyla veya içeriğinde yer alan hatalı bilgi veya eksik bilgi nedeniyle, herhangi bir şekilde oluşabilecek doğrudan, dolaylı, arızi veya cezai sorumluluk doğuracak her türlü zarar için veya söz konusu web sitesinin kullanımı esnasında bilgisayarınıza veya malınıza zarar verebilecek bir virüsün girmesi durumu dahil olmak üzere KONSINA'ya ve iş bu web sitesinin hazırlanmasında ve erişime konulmasına atılan kişilere karşı hiçbir sorumluluk addedilemeyeceği hususlarında bilgilerinizi arz ederiz.

Web sitesinin veya başka herhangi bir web sitesinin bileşenleri, örtülü ya da açık hiçbir garanti verilmeksizin “olduğu gibi” erişime sunulmaktadır. KONSINA, kendi piyasa değeri veya belirli herhangi bir amaca uygunlukla ilgili olarak ve bunlarla sınırlı olmaksızın, örtülü ya da açık hiçbir garanti sunmamaktadır.

KONSINA bu web sitesini kamuya ve sağlık profesyonellerine yönelik genel bilgi vermek amacıyla tasarlamıştır. Bu sitede yer alan hiçbir bilgi doktor veya eczacılarınızın önerilerinin yerine geçemez. Durumunuz hakkında doktorunuzun tavsiyelerinizi takip etmeniz önemle tavsiye olunur.