Kanser Nedir?

Kanser anormal ve kontrolsüz hücre büyümesi sonucu oluşur. Bu duruma normal hücre büyümesinin kontrolünün bozulması sebep olur. Normal hücrelerde hücre artışı ve ölümü bir denge halindedir. Kanserde bu denge bozulur.

Bunun sonucunda;

  1. Kontrolsüz hücre çoğalması olur.
  2. İşlevini yitiren hücrenin ölümü engellenir.

Vücudu oluşturan hücreler biraraya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek organları oluşturmaktadır. Organ ve dokular oluşurken hücreler belirli bir düzen içinde, belirli iş bölümleri yaparak bir araya gelirler.Organizmanın temel birimi olan bu hücreler belirli bir hızda ve kontrol altında çoğalırlar. Öte yandan yaşlanan hücrelerde belirli bir hızda yıkılmaktadırlar.

Kanser en kısa tanımı ile hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmaları demektir. Bu çoğalma sırasında kanser hücresinde, normal hücrelere göre yapısal farklılıklar çıktığı gibi, işlevleri açısından da farklılıklar çıkacaktır; bazen hücre normalde yaptığı işlevlerini yapmazken, bazen de normalde olmayan bazı yeni işlevleri de yapmaya başlayabilecektir.

Anormal şekilde çoğalmaya başlayan bu hücreler bulundukları yerdeki doku ve organları işgal edecek hatta daha uzaktaki organları işgal edecek ve işgal ettiği bu bölümlerin görevlerini engelleyecektir. Hücre kontrolünün bozulup bir hastalık olarak kanser tablosu çıkıncaya kadar geçen kanser oluşum süresi, kanser cinslerine göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 15-20 yıldır. Sebebi iyi bilinmeyen bu hastalıkların oluş mekanizması da tam olarak bilinmemektedir. Ancak bu konuda son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedilmektedir.

Kanserler köken aldıkları doku ve organlara göre isimlendirilirler. Belirti, bulgu ve tedavileri de kanserin cinsine göre değişmektedir. En sık görülen kanser türleri ise deri, akciğer, meme, sindirim ve üreme sistemlerinden kaynaklanan kanserlerdir.

Kanser hücrelerinin hangi özelliklerinin onları normal hücrelerden ayırdıkları ve hangi genlerin bu özellikleri kontrol ettikleri önemlidir.Kanser hücrelerinin bir başka özelliği de; bulunduğu yerden vücudun başka bir yerine yayılma ya da metastaz yapabilme yeteneğidir.

KONSINA bu web sitesini kamuya ve sağlık profesyonellerine yönelik genel bilgi vermek amacıyla tasarlamıştır. Bu sitede yer alan hiçbir bilgi doktor veya eczacılarınızın önerilerinin yerine geçemez. Durumunuz hakkında doktorunuzun tavsiyelerinizi takip etmeniz önemle tavsiye olunur.