Enfeksiyon Hastalıklarında Tanı Nasıl Konur?

Enfeksiyon hastalıkları belirtileri yaşayan hastalara yönelik olarak genelde uygulanan şu metotları sayabiliriz:

  • Anamnez (hastalığın başlangıcını belirlemek veya olası bir salgına karşı tedbir almak amacıyla doktorun, hastanın durumuna yönelik olarak hastaya sorular yöneltmesi)
  • Fizik Muayene
  • Laboratuvar Testleri (idrar, kan, boğaz sürüntü, balgam, gaita, bronkoalveoler lavaj (BAL) ve doku örnekleri ve damar içi katetrerlerin ucundan alınan kültürleri inceleme, tam kan sayımı, serolojik testler, ELISA, IFA ve aglütinasyon testleri, radyolojik görüntüleme metodları vb.) 1

 


 

  1. http://www.dicle.edu.tr/Contents/a26254e6-3897-4b3f-9c8e-d9d035761063.pdf 
KONSINA bu web sitesini kamuya ve sağlık profesyonellerine yönelik genel bilgi vermek amacıyla tasarlamıştır. Bu sitede yer alan hiçbir bilgi doktor veya eczacılarınızın önerilerinin yerine geçemez. Durumunuz hakkında doktorunuzun tavsiyelerinizi takip etmeniz önemle tavsiye olunur.